Uszczelnienie mechaniczne DY847

Tryb produktów: uszczelnienie mechaniczne dwustronne DY847
Atrybuty
podwójne uszczelnienia mechaniczne Chiny: uszczelnienia mechaniczne dwustronne do pomp wałowych
Uszczelnienia mechaniczne DY847 są zaprojektowane z podwójnymi powierzchniami uszczelniającymi na obu końcach uszczelnień mechanicznych. dwustronne uszczelnienia mechaniczne są zaprojektowane w taki sposób, aby uszczelnienia mechaniczne mogły pracować w trybie maksymalnego uszczelnienia.

Dwustronne uszczelnienia mechaniczne DY847 mogą prawidłowo działać w płynach, takich jak woda mętna, woda ściekowa i słabo korozyjne płyny z ziarnami stałymi. Węglik wolframu jest najlepszym materiałem do wykonania mechanicznych powierzchni uszczelniających, ponieważ jest odporny na tarcie spowodowane ziarnami w płynach.