Uszczelnienie mechaniczne DY416-XX

Tryb produktów: uszczelnienie mechaniczne DY416-XX
uszczelnienia mechaniczne odśrodkowych pomp wodnych

Pompy odśrodkowe są stosowane w wielu zastosowaniach budowlanych i systemach wodnych, oprócz odwadniania. Są one wykorzystywane do pompowania zaopatrzenia w wodę w budynkach oraz do pompowania wody ze studni domowych i do podwyższania ciśnienia. Mogą stanowić ciągłe źródło ciśnienia dla systemów przeciwpożarowych. W takich warunkach dowolny z następujących materiałów: ceramiczny, węglowy, węglik krzemu i węglik wolframu działa jako powierzchnie uszczelniające uszczelnień mechanicznych bez zawieszonych ciał stałych w wodzie.