Uszczelnienie mechaniczne DY152

Tryb produktów: uszczelnienie mechaniczne DY152
Atrybuty
Poniżej uszczelnienia mechaniczne z PTFE: odporny na silną korozję
uszczelnienia mechaniczne z osłoną z PTFE / teflonu i węglikiem krzemu, ponieważ powierzchnie uszczelniające mogą być odporne na silną korozję

Warunki pracy uszczelnień mechanicznych PTFE DY152:
Substancje: kwas siarkowy, kwas solny, kwas fosforowy, kwas octowy i kwas azotowy o różnych stopniach itp. Temperatura: ≤120oC

Ciśnienie: ≤0.5Mpa Prędkość: ≤ 10 m / sek
Połączone materiały powierzchni i pierścieni uszczelnienia mechanicznego:
Stacjonarny pierścień współpracujący (ceramiczny / SiC) Obrotowe powierzchnie uszczelniające (Teflon / SiC) Uszczelnienie wtórne (Teflon) Sprężyna i część metalowa (stal)