Pierścienie lub powierzchnie uszczelniające Sic

Tryb produktów: twarz / pierścień z węglika krzemu / sic z uszczelnieniem mechanicznym
Atrybuty
pierścień uszczelniający z węglika krzemu: jako mechaniczny stacjonarny pierścień uszczelniający
powierzchnia uszczelniająca z węglika krzemu: jako mechaniczne uszczelnienie obrotowe
sic uszczelnienia twarzy: jako mechaniczne uszczelnienia obrotowe
metodą spiekania powierzchni uszczelnienia mechanicznego z pierścieniem / pierścieniem z węglika krzemu jest spiekanie proszku węglika krzemu z pewną ilością C w piecu próżniowym w bardzo wysokiej temperaturze. gdzie pierwiastki C i S działają tak, aby formułować Sic z 8% wolny Si, który jest łatwy do utlenienia, więc powierzchnie / pierścienie uszczelniające z węglika krzemu związane z reakcją nie są odporne na bardzo silne kwasy i zasady, w porównaniu do ssc / s-sic / alpha sic.

metoda spiekania bezciśnieniowych spiekanych pierścieni uszczelniających / powierzchni z węglika krzemu polega na spiekaniu proszku węglika krzemu z pewną ilością B i C w piecu próżniowym w wysokiej temperaturze, w której B rozpuszcza się w SIC, aby obniżyć krystaliczną energię graniczną, a C może usuwają SO2, aby poprawić energię powierzchniową. w porównaniu z powierzchniami uszczelniającymi z węglika krzemu związanymi reakcyjnie, mają lepszą odporność na korozję w wyjątkowo silnych kwasach i alkaliach.