Pierścienie lub powierzchnie uszczelniające Sic

Tryb produktów: Powierzchnie / pierścienie uszczelnienia mechanicznego z węglika krzemu / sic
Atrybuty
pierścień uszczelniający z węglika krzemu: jako mechaniczny stacjonarny pierścień uszczelniający
powierzchnia uszczelniająca z węglika krzemu: jako mechaniczne uszczelnienie obrotowe
sic uszczelnienia twarzy: jako mechaniczne uszczelnienia obrotowe
Metoda spiekania wiązanej reakcyjnie powierzchni / pierścienia uszczelnienia mechanicznego z węglika krzemu polega na spiekaniu sproszkowanego węglika krzemu o określonej ilości C w piecu próżniowym w bardzo wysokiej temperaturze. wolny Si, który łatwo się utlenia, więc powierzchnie uszczelniające / pierścienie z węglika krzemu związane reakcyjnie nie są odporne na bardzo silne kwasy i zasady, w porównaniu do ssc / s-sic / alpha sic.

Metoda spiekania bezciśnieniowych spiekanych pierścieni / powierzchni uszczelniających z węglika krzemu polega na tym, że proszek węglika krzemu z pewną ilością B i C jest spiekany w piecu próżniowym w wysokiej temperaturze, gdzie B rozpuszcza się w sic w celu obniżenia granicznej energii krystalicznej, a C może usuwają SO2, aby poprawić energię powierzchniową. W porównaniu do powierzchni uszczelniających / pierścieni z węglika krzemu połączonych reakcyjnie, mają lepszą odporność na korozję w ekstremalnie silnych kwasach i zasadach.