Mieszki gumowe i o-ringi

      Uszczelki, mieszki gumowe, o-ringi i kliny zapewniają uszczelnienie między pierścieniem uszczelniającym i wałem (lub obudową) a pierścieniem współpracującym i wałem (lub obudową). Wtórny element uszczelniający dla współpracującego pierścienia jest zawsze statyczny osiowo (chociaż może się obracać). Wtórne elementy uszczelniające dla pierścienia uszczelniającego są opisane jako popychające lub niepchodzące w kierunku osiowym. Termin „popychacz” stosuje się do uszczelnień wtórnych, które muszą być popychane do przodu i do tyłu przez ruch wału lub pierścienia pierwotnego, podczas gdy uszczelnienia wtórne niepchodzące są statyczne i związane z pierścieniami uszczelniającymi mieszka.