Uszczelnienia mechaniczne z teflonu

Uszczelnienia mechaniczne z PTFE są zaprojektowane tak, aby wytrzymać bardzo korozyjną mechanikę, w tym as skoncentrowane kwasy i sole, silne środki utleniające i redukujące oraz chemicznie aktywne związki organiczne. Uszczelnienia mechaniczne często muszą być stosowane w chemikaliach, ponieważ uszczelnienia mechaniczne z elastomerami wykonanymi z Viton, Kalrez lub Chemrez nie wytrzymują ekstremalnej korozji i PTFE / Teflon może działać poprawnie w bardzo żrących chemikaliach

Uszczelnienie mechaniczne DY10T, DY10R

uszczelnienie mechaniczne DY10T, DY10R

Uszczelnienie mechaniczne DY152

uszczelnienie mechaniczne DY152

Uszczelnienie mechaniczne DYWB2-XXA, XXB

uszczelnienie mechaniczne DYWB2-XXA, XXB

Uszczelnienie mechaniczne DY212

uszczelnienie mechaniczne DY212